Blog Image

Hvad Nu

Hvad nu!

Intentionen er at adressere visse emner der gør eller vil være et skillepunkt i vort samfund.

Demokrati er sårbart

Demokrati Posted on Wed, April 20, 2016 19:45:52

At have et stabilt og funktionsdygtigt demokrati, kræver en
konsensus fra alle omkring de bagved liggende regler og normer. Hvis blot 5-10 %
af en befolkning beslutter sig for ikke at følge demokratiets regler og normer,
så bryder demokratiet sammen. Det så vi bla. ske i Tyskland i 30’erne. Til
denne gruppe hører også de der praktiserer civil ulydighed, bla. som vi så i
efteråret 2015 med alle de der ”hjalp” flygtninge indmarchen – Venligboerne.
Hver gang nogle sætter sig op mod de vedtagne regler, som civil ulydighed, så
vil det have følger for andre, der vil vurdere, at det vil have uønskede
konsekvenser for dem og derfor føle sig kaldet til at praktiserer det stik
modsatte. På denne måde vil en lille gruppe kunne starte noget der hurtigt
bliver stort, men om resultatet samlet set bliver godt, kan diskuteres. Selvom Venligboerne
syntes det er godt, kan konsekvensen let være ubehagelige for andre. Dermed er
mange borgere ikke obs. på truslen som de selv er ophavsmand til. En ageren i
venlighedens navn kan godt vise sig at blive en akilleshæl for samfundet.
Hvilket ansvar har disse ”venlige” overfor de øvrige samfundsborgere?

Vi har set, og vil i stigende grad se, at aktører på de
sociale medier hurtig får opbagning til deres udfald. Derved kan der hurtigt
komme skub i en udvikling ingen kan overskue følgerne af. Vi så i efteråret
hvorledes et lesbisk par fik opbakning hos mange, uden at disse mange havde sat
sig ind i sagen, dens konsekvenser og realitet.

Hvad bruger vi demokratiet til? Er det blevet andet end
hekseforfølgelser lig middelalderen? Ved folk egentligt hvad demokrati er og
går ud på? Er det noget der er værd at kæmpe for?

Det er derfor skrammende, at undersøgelser for nogle år
siden viste, at flere yngre generationer betragter demokratiet som noget
naturbetinget og ikke som noget der skal kæmpes for. Er det fordi de ikke ved
hvad demokrati er og ikke andet end årsagen til, at folk har den opfattelse, at
de kan gøre som de vil. Den opfattelse vil altid have den modsatte konsekvens.
Donald Trumps vælgermøde i USA d. 12.3.2016 hvor flere modstandere angreb
vælgermødet. Var det udtryk for demokratiets sejr. Herhjemme og i Europa syntes
der at være en tendens til, at venstrefløjen er ligeså voldelige som rokker og
terrorister.

Forskningen fra Stanford Universitet, Philip Zimbardo, og Yale
Universitet, Milgram, viser hvad mennesker kan gøre mod andre mennesker blot
der er den rette leder. Har denne leder den rette karisma eller autoritet
/power så vil 65 % af en befolkning kunne nå frem til bevidst at dræbe et andet
menneske og endnu flere vil kunne skade på anden vis andre mennesker på en
sådan leders befaling. Det kommer sig af, at vi er et socialt dyr.

Onde mennesker har større ssh. for at fremstå som en stærk
leder. Se på Trump, Putin og Hitler vs. Obama. Vi ved det fra gaden og privat,
at den der terrorisere andre har større lydhørhed end de der opfører sig
ordentlig. Skole og arbejdsplads ligeså. Den psykopatiske leder. Selv
terroristen får et godt skudsmål fra alle der kendte ham/hende efterfølgende. Desværre
har vi ikke længere her i Danmark nogle ledere der fremstår med de egenskaber
der skal til for at blive en demokratisk leder der kan blive modvægt til de
udemokratiske / tyranniske / diktatoriske ledere. Det betyder demokratiet vil
have ringe vilkår for at blive en naturlig faktor i samfundsudviklingen.

Feminiseret giver spillerum for disse kedelige adfærd.
Samfundet er blevet et kvindeligt tankesæt. Indenfor pædagoger og lærer
uddannelsen er der overrepræsentation af kvinder og deres værdier. Her hvor
opvæksten betyder mest for barnets udvikling. Hvem vil vi helst have som leder
Putin eller Obama? Det er Putin der har bukserne på! Hans udenrigspolitik er
blevet gennemført, uden vesten har kunnet modvirket det – Krim, Syrien og
Ukraine. Så kan de der ikke mener krig kan løse problemer godt pakke sammen.
Putin har netop bevist det. Han er ved at løse det problem i Syrien, som vesten
ikke kunne løse.

Humanitet kan ikke slå fra sig. Vi fører krig, som om det er
en spejderudflugt og ikke som det dyriske det i virkeligheden er. Vil
humaniteten føre så langt, at den vil være vor undergang. Vi ser i USA og
Rusland en venden ryggen til humaniteten med succes – Trump og Putin.

Pressen syntes at koncentrer sig mere om at rapportere
forargelse end fornuft/indsigt. Dermed er den med til at fremhæve det romerske
imperiums social kontrol, ”giv folket brød og skuespil”. Passiviser folket med
Løkkes underbukser og Venligboernes manglende sociale forståelse. Godhed bliver
en faktor der overstiger realiteterne. Ligegyldighed bliver en faktor udenfor
egen næse.

På grund af disse faktorer, tror jeg ikke vi har demokrati i
Europa om 50 år.Censur

Demokrati Posted on Wed, January 28, 2015 18:09:55

Selvcensur i debatten fremstår som kun være i relation til
kunstneres, forfatteres og journalisters produkter som en konsekvens af Muhammed
tegningerne. Egentlig har denne selvcensur og begrænsning af ytringsfriheden
eksisteret længe før Muhammed tegningerne – det hedder blot politisk korrekthed.
Den er blot en anden side af Muhammed tegningerne og dermed på kollektionskurs
med ytringsfriheden.

Muslimer har Muhammed
tegningerne som undskyld for at begrænse andres ytringsfrihed. ”Bedsteborgerne”
har politisk korrekthed og udøves af ”bedsteborgerne” i hverdagen.

David Trads deltog i Deadline d. 4/1 2015 hvor han talte for
det politiske korrekte og angreb voldsomt dem han ikke betragtede som politisk
korrekte. Lighed med Hitlers bogbrænding. Igen i presselogen d. 11-01-15 var
han ude mod de franske satiretegninger.

Vi har hermed skabt en tid der minder om Mccarthyismen i
USA, som vi inderligt fordømmer.

De politiske korrekte har et forkvaklet forhold til deres
medmennesker. De projekterer deres egne fortolkninger over på den der ytrer
sig. Er det et forsøg på at skjule dem selv? Eller er det blot mangel på
kommunikation. De hører ikke efter hvad de andre siger og bruger egen selvhævdelse
som argumentation.

Dermed bliver den politiske korrekte holdning en sindelags
kontrol, der tidligere var forbeholdt de intellektuelle der mente de selv var
bedre mennesker end andre – læs venstreorienterede. Nu har det bredt sig til
også at blive udøvet af bedsteborgere der ser en måde til magtudøvelse over
andre. Sagde vi George Orwell ”1984” der definerede Nysprog. Ved hele tiden at
give nye betegnelser til gamle velkendte ting og samtidig bekendtgøre hvor
dårlige mennesker de er som stadig bruger de gamle betegnelser. Samtidig
signalerer de der praktiserer Nysprog selv deres egne begrænsninger og
indskrænkethed. Det er mennesker der har et forkvaklet forhold til deres
medmennesker ved at tillægge egne holdninger til andre..Svanesang

Demokrati Posted on Wed, December 24, 2014 15:38:31

Efter al debat omkring Dan Parks udstilling og behandling i medierne og specielt med udgangspunkt i DR 2 Deadline interview med Hornsleth, må man spørge om det var demokratiets Krystalnat?